Now loading.
Please wait.

menu

Blog

ILKOLL GĦANDNA L-ISTESS DEMM

Il-messaġġ li nixtiequ ngħaddu b’din il-kampanja hu li ma nistgħu bl-ebda mod nibqgħu nagħmlu dawn il-ġeneralizzazzjonijiet u nemarġinaw lill-irġiel gay jekk verament irridu ngħixu f’soċjetà ugwali.

read the rest

TAĦRIĠ

Qegħdin inġeddu dan l-impenn tagħna sabiex inkomplu nħarrġu lill-membri tagħna permezz ta’ workshops li qed norganizzaw fis-Sibtijiet tas-17 u l-24 ta’ Settembru u l-1 u t-8 ta’ Ottubru 2016....

read the rest

IŻ-ŻGĦAŻAGĦ U X-XOGĦOL

Forsi għal ħafna, dawn huma biss figuri u persentaġġi; riżultat pożittiv ieħor fost il-ħafna li qed niksbu bħala pajjiż speċjalment f’dawn l-aħħar tliet snin. Mill-perspettiva ta’ żagħżugħa, iżda, dan...

read the rest

Mintoff minn lenti ta’ żagħżugħa

Kitba ta’ Elaine Degiorgio, Koordinatriċi tar-Riżorsi Umani B’tislima lill-Perit Mintoff is-Salvatur ta’ Malta: hekk kien jgħidli nannuwi kull darba li kont naqbadlu l-argument fuq il- Perit Dom Mintoff. Niftakar...

read the rest

Trasparenza, Effiċjenza u Kontabiltà

Trasparenza, effiċjenza u kontabiltà – tlett kelmiet li f’dawn l-aħħar tlett snin smajna ħafna fuqhom u rajna t-tifsira tagħhom tiġi attwata mhux biss bil-kliem iżda ukoll bil-fatti, xi ħaġa...

read the rest

BIL-MOD, IŻDA WASALNA

Kitba ta’ Naomi Cachia – Kordinatur Politiku FŻL L-aġenda politika ta’ pajjiżna: f’idejn min hi? Nixtieq ngħid li kont sorpriża bl-aħbar li Simon Busuttil ma tax l-opinjoni tiegħu fuq...

read the rest

Il-Morning- After Pill

L-informazzjoni li tingħata lil pubbliku għandha tkun waħda veritiera u riċerkata. M’għandhiex tkun waħda qarrieqa jew immirata biex tnissel biża’ fil-pubbliku.

read the rest