Now loading.
Please wait.

menu

Blog Article

Diskors tal-Prim Ministru | Baġit 2016

rect4136

 

18:36 “Malta qed nibdluha… qed inlestuha għall-futur” – Prim Ministru

18:41 “Illum id-diskussjoni hi kemm tak il-Gvern” – Prim Ministru

18:43 Żidna n-nefqa tal-edukazzjoni t’uliedna. Qed nonfqu aktar fuq is-saħħa u l-kura tal-anzjani.

18:48 Ekonomija b’saħħitha tiġi mill-ottimiżmu meta ħaddieħor jgħidlek li ma tistax tnaqqas il-kontijiet tad-dawl u l-ilma u jirnexxielek, meta jgħidulek li ma tistax tagħti childcare  b’xejn u int ttih; Meta ħaddieħor ixxewwex kontra pajjiżu barra minn Malta dwar il-Programm ta’ Ċittadinanza u int tagħmlu suċċess.

18:51 Aħna pożittivi, għad-differenza tal-Oppożizzjoni.

18:52 Dan huwa l-aktar Gvern pro-business fl-istorja – għax meta tkun pro-business tkun favur il-ħaddiem u favur ix-xogħol.

18:58 Qed noħolqu opportunitajiet kummerċjali ġodda.

19:01 Għandna żieda ta; 9% fl-industrija.

19:03 Ħloqna 17-il post tax-xogħol kuljum.

19:05 8 minn 10 impjiegi ġodda mas-settur privat.

19:08 Il-qagħad fost iż-żgħażagħ naqas bin-nofs.

19:12 2400 persuna jitneħħew mill-prekarjat

19:13 Naqqasna l-income tax għat-tielet sena konsekuttiva.

19:14 160,000 persuna se jgawdu mit-tnaqqis tat-taxxi.

19:20 Il-PN għolla l-kontijiet meta raħas iż-żejt.

19:22 Busuttil huwa garanzija ta’ aktar tniġġiż

19:23 Busuttil jerġa’ jgħolli l-kontijiet

19:26 PN: Garanzija għall-falliment. Il-PL: Garanzija għas-suċċess.

19:27 L-Enemalta: Minn Ekonomija li tagħmel it-telf għall-ekonomija li issa ha jkollha investiment b’mod internazzjoni

19:28 Tnaqqis fil-prezz tal-fuel għat-3 sena konsekuttiva.

19:29 €5000 għaż-żgħażagħ li jixtru l-ewwel dar. S’issa saru 5,793 kuntratt.

19:37 F’sentejn familji żgħażagħ iffrankaw €10,000

19:37 Għal PN, il-faqar perċezzjoni.

19:39 Neliminaw il-faqar bl-edukazzjoni u x-xogħol.

19:40 €1000 meta l-ġenituri jaħdmu t-tnejn.

19:41 Il-PN kien intaxxa l-minimum wage.

19:41 Żidna l-pensjonijiet wara 20 sena.

19:43 Mixja biex il-pensjoni minima tkun 60% tad-dħul medju.

19:43 Simon Busuttil irid idaħħal bolla ġdida.

19:45  Għajnuna biex l-ommijiet joħorġu jaħdmu.

19:49 Mhux aċċettabli li tirreġistra u tirrifjuta x-xogħol

19:54 Għajnuna għall-carers tal-anzjani.

19:54 Dinjita’ u xogħol għall-persuni b’diżabilita’.

19:55 €50 miljun għall-proġett ta’ housing soċjali

19:58 Minkejja t-tfixkil, Malta għandha l-aqwa programm ta’ ċittadinanza.

20:00 €75 miljun daqs kemm nefaq il-PN fuq toroq f’5 snin.

20:01 Il-Maltin jirrifjutaw il-politika tal-għira.

20:01 Busuttil mhux tal-istandards, iżda tad-double standards.

20:04  Busuttil kien jaħdem mal-101 u ngħata direct appointment fl-MIC

20:08 Dan huwa l-moviment ta’ Malta tagħna lkoll.

20:11 Proġetti biex jitnaqqas it-traffiku.

20:13 Għawdex: It-tkabbir ekonomiku għall-ewwel darba f’ħafna snin kien akbar minn dak f’Malta.

20:14 Sptar ġdid f’Għawdex

20:16 Naqqasna l-qgħad f’Għawdex u żidna l-allowance għall-istudenti Għawdxin.

20:18 Writna sptar żgħir u waiting lists twal.

20:19 Inkomplu nagħtu ċans lil koppji biex jibnu familja – leave għall-koppji li jużaw l-IVF.

20:20 Tnaqqsu l-mediċini out of stock u l-waiting lists.

20:23 Is-south huwa prijorita’ għal dan il-Gvern.

20:25 Investiment fil-manutenzjoni u bini ta’ skejjel ġodda.

20:26 Qed inżidu l-istipendji

20:27 €56 miljun investiment f’ITS ġdida.

20:29 Airmalta – nirranġaw dak li sibna.

20:31 Ugwaljanza: Unjoni Ċivili

20:33 Għamilna ħafna u fadal xi jsir. B’Ottimiżmu ngħidu li Malta għandha Ekonomija b’saħħitha.

20 Oct, 15

 

 

latest comments

There are 0 comment. on "Diskors tal-Prim Ministru | Baġit 2016"