Now loading.
Please wait.

menu

Blog Article

Stqarrija: Illum qed niċċelebraw meta l-poplu ħareġ jivvota biex jeħles minn BusuttilGonziPN

Stqarrija

L-Erbgħa 9 ta’ Marzu 2016

Maħruġa mill-Forum Żgħażagħ Laburisti

Illum qed niċċelebraw meta l-poplu ħareġ jivvota biex jeħles minn BusuttilGonziPN

Il-Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista lanqas sempliċi data ta’ anniversarju ma ġabu tajjeb.

Il-birthday ta’ Gvern Laburista niċċelebrawh jumejn oħra, meta Joseph Muscat ingħata l-ġurament tal-ħatra.

L-anniversarju li qed niċċelebraw illum huwa meta l-poplu Malti kien qed jivvota biex jeħles minn BusuttilGonziPN minħabba l-ħmieġ u t-telqa li ħallew fil-pajjiż. Meta l-poplu kien qed jivvota biex ikollu ekonomija ta’ 6.3 fil-mija, mhux il-bailout ta’ Busuttil.

 

Uffiċċju Komunikazzjoni

Partit Laburista

09 Mar, 16

 

 

latest comments

There are 4 comments. on "Stqarrija: Illum qed niċċelebraw meta l-poplu ħareġ jivvota biex jeħles minn BusuttilGonziPN"

 

 • SPUTNIK OBSERVER

  Meta fl-87′ tela il-PN wara 16-il sena ta Labour, sena wara sena konna nisimghu b’avvanzi kbar u trasformazzjoni kompleta tal-pajjiz (Hadd mhu se jichdu dan….nittama).

  3 snin ilu tela il-Labour wara kwazi 25 SENA ta PN, u gurnata wara gurnata nibqghu nisimghu bi skandli wara skandli……

  Il-poplu kien qed jivvota biex ikollu ekonomija ta’ 6.3 fil-mija???? Bis-sahha ta min? Il-PL ma biddel xejn minn dak li sab lest quddiemu. Ekonomija b’sahhitha anka waqt maltemp dinji, ahseb u ara issa, fil-bnazzi!

  Kif qal Varist……insomma tafu x’qal, u bhalu eluf ohra…..

  • Steven Micallef

   mela int kont fil qamar jew tliet snin illu ? illa hadd ma ghadu jitkellem fuq il kontijiet tad dawl jew fuq oli tal haja kont tibza thares lejn il letter box ghax tghid ma ghandiex biex nitma it tfal ahseb u ara kemm int taf fejn kont u ghamlina pjacir jekk trid tidbahnan mur fuq il wed taghkom ghax dik lilna il laburiti l anqas messag ma gib ahseb u ara kemm thaliek tikritika li pn tieghek.
   haga wahda nghidlek mur prova ghaid xhi haga fuq IT tOM hali tara jekk igibux il messag ? mela halina tkolux taqaw ghaz zufjet

   • SPUTNIK OBSERVER

    Qabel xejn tghallem ikteb sew….you are barely literate.

    Ghalfejn ma nitkellimx? JM lili qalli: “tista ma taqbilx mieghi, imma se tahdem mieghi” so pls just shut up.

    Kont se nipprova nirrispondik fuq li ghidtli imma rega bdieli…..miniex se nahli hin.

    ‘Speech is the picture of the mind’………so based on what you said, & how……oh let’s stop here…..

 • Joseph Gauci

  Dawn it-tip ta’ stqarrijiet jagħmlu għajb lil kull min hu Laburist ġenwin u qed jara l-Moviment jegħreq fil-korruzzjoni.